صلوات

باز بروی خلق باب برکات

 خواهی تو اگر زدرگه دوست برات

 بفرست زجان و آوای جلی

بر خاتم انبیا محمد صلوات

 آنکس که ز عشق چهارده محروم است

محرومی او به نزد حق معلوم است

در نزد خدا وسیله ی روز جزا

مارا صلوات چهارده معصوم است

 بی حب علی و آل او در عرصات

هرگز نخرند از کسی صوم و صلاه

 درحشر نتیجه میدهد عشق حسین

 دیگر همه هیچ بر محمد صلوات

 

 

 

/ 2 نظر / 33 بازدید
حاج تمدن اردبیلی

با عرض سلام بعضی کلمات رو دوبار نوشتید درباره قرائت قران ان چنان توزیح اجمالی نفرمودید ناقص می باشد

موسوی

قران همیشه یاور و پناه شما باشد